V úterý 11. listopadu jsme se vydali na exkurzi do firmy Wepler – Trefil s.r.o., která se zabývá výrobou filtrů a mikrofiltrů vysoké kvality. Ráno jsme se sešli ve třídě a poté se odebrali společně s naší třídní paní učitelkou Radkou Žlebčíkovou a paní ředitelkou Regínou Hajnou na vlakové nádraží. Cesta trvala docela dlouho a někdo by se mohl i nudit, ale naší třídě to nehrozí. Zvlášť když máme kolem sebe partu kamarádů.

Tak hoši, jdeme do výroby…

Jakmile jsme dojeli na místo, přivítaly nás tři manažerky, které nás po firmě provedly. První paní nás vzala do výrobny kovových dílků filtrů, k tomu nám vyprávěla, jak to všechno kolem funguje. Nejspíš přišla, chudák, na týden o hlas, protože se snažila překřičet ohlušující zvuk pracujících strojů. Druhá paní nás seznámila s výrobnou plastových dílků a kovových sítěk, které jsou pro takový filtr důležité. Zde se také vyráběly i samotné filtry. Některé nově vyrobené jsme si mohli odnést domů.

Různé druhy filtrů…

Třetí paní nás zavedla do poslední části firmy, kde se filtry podrobovaly velmi přísné kontrole. Věřte nebo nevěřte, tuto kontrolu provádí čtyři sta padesát zaměstnanců! Třídí se zde dobré filtry od špatných, poté se ty dobré zkontrolují pod mikroskopem, jestli není poškozená síťka. Tady se také filtry vážily a rozdělovaly. Pak ještě následovala konečná kontrola, jestli se nějaký poškozený výrobek nezatoulal mezi ty kvalitní, a tradá k zákazníkovi. Tady exkurze končila, ale smutní jsme rozhodně nebyli, dostali jsme totiž pytlík filtrů jako dárek. Zaujalo nás také, jak bylo v celé firmě až neskutečně čisto, nikde byste nenašli ani smítko prachu. Zajímavé bylo platové ohodnocení všech zaměstnanců, tady se totiž odměňuje velmi individuálně, a to podle kvality vykonané práce.

Paní manažerka vysvětluje…

Na vlakovém nádraží v Ostravě jsme měli rozchod a mohli si koupit něco k snědku. V celé třídě by se snad nenašel nikdo, kdo by si nekoupil hot dog a neužil si jízdu na jezdících schodech. Při zpáteční cestě jsme ve vlaku vedli debatu o tom, co se nám nejvíce líbilo. Na druhý den ve škole jsme každému, koho jsme potkali, vyprávěli o tom, jak se měla 7. B v Ostravě. Určitě jsme si to užili a doporučujeme i ostatním třídám na druhém stupni. Myslíme si, že by se vám exkurze mohla také líbit. Vaši spolužáci a kamarádi ze 7. B.

Foto R. Hajná, text Anička Veselá 7. B

Back To Top