Seznamte se prosím – eTwinningový projekt „7 European Family Cards“, na kterém spolupracují žáci 6. B třídy společně s dalšími šesti evropskými školami, se chýlí ke konci.

Půjčím si pastelku, jo?

Naším úkolem bylo představit typickou šestičlennou rodinu, kterou potkáte v Městě Albrechticích.

Paní učitelka vysvětluje pravidla pro kreslení postavy…

Žáci během několika týdnů skupinové i individuální práce v hodinách českého jazyka, výtvarné výchovy, informatiky a anglické konverzace sestavili portréty albrechtické rodiny Novákových.

Ono se řekne vymyslet…

Zpracovali je do formy karet jednotlivých členů rodiny, vymysleli historii života tří generací a to vše společně přeložili do angličtiny, která je komunikativním jazykem celého projektu.

Po práci ve výtvarné výchově její pokračování v hodině informatiky…

Náš dík patří učitelům, kteří žákům pomohli ve svých hodinách s jednotlivými částmi projektu.

Ještě vlasy…

Děkujeme paní učitelce Žlebčíkové, která s žáky připravila ve výtvarné výchově obrázkový materiál a panu učiteli Knappovi, se kterým děti v informatice dokončily finální verzi lícové strany všech karet členů rodiny a jejich mazlíčka.

Portrét fiktivní Adély je už vložený do dokumentu…

Jirka dokončuje poslední detaily…

Související článek o zasílání elektronických blahopřání v době Vánoc ZDE.

Foto Karel Knapp, text Simona Martinková

Back To Top