Ve středu 10. dubna soupeřili nejmladší biologové v okresním kole biologické olympiády. Eliška Poláchová a Mirka Musilová ze 7. A se staly úspěšnými řešitelkami této těžké a náročné soutěže. Dívky nejdříve zpracovávaly celý měsíc písemnou formou vstupní úkol na téma „Ekosystém za oknem“.

Mirka a Eliška…

Na soutěži potom ukázaly své znalosti při poznávání a určování rostlin a živočichů, své teoretické vědomosti zpracovávaly formou testů. Praktické dovednosti předvedly v laboratorní práci, kde zkoumaly řasy. Mezi 20 soutěžícími se umístila Eliška na 9. místě a Mirka na 10. místě.

Foto Karel Knapp, text Hana Macková

Back To Top