Elektromagnetické jevy v sobě skrývají záhady. V hodině fyziky se o tom během pokusů přesvědčili žáci devátých tříd. Nejprve se seznámili s magnetickými vlastnostmi trvalých a dočasných magnetů. 

Ověřovali pomocí destiček s železnými pilinami přítomnost magnetického pole. Vyvozovali závěry, kde je pole nejsilnější. Kde naopak nejslabší.

Poté jim byl trvalý magnet vyměněn za kabeláž, cívku a zdroj elektrického proudu. Žáci měli za úkol zjistit, jestli i tyto elektrické součástky mají kolem sebe neviditelné magnetické pole.

Malé „kompasy“ jim přítomnost magnetického pole potvrdily. Pak měli prozkoumat, kde je magnetické pole nejsilnější, kde jsou na cívce magnetické póly.

Když se jim vše podařilo odhalit, nastoupil další logický problém. Lze magnetické pole zesílit? Pokud ano, tak jak? Deváťákům se postupně všechny záhady podařilo vyřešit. Nakonec nově nabyté znalosti zapsali do sešitu.

Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Back To Top