Ekosystémy rybníků bylo téma letošní biologické olympiády. Žáci zkoumali, popisovali a určovali organismy, které se vyskytují v rybnících nebo v jejich okolí. 25 mladých biologů 6., 7., 8. a 9. ročníku soupeřilo ve dvou kategoriích.

Nejdřív testy…

Prvním úkolem v náročné soutěži bylo písemné zpracování a doplňování testů, druhý úkol spočíval v určování organismů. Žáci poznávali 15 předložených rostlin a hub a 15 živočichů.

Pak následovala praktická část…

Všichni soutěžící prokázali dobré přírodopisné znalosti. V kategorii mladších žáků si nejlépe vedli žáci 7. A.

Vítězové společně…

Na 1. místě se umístila Mirka Musilová, na 2. Eliška Poláchová a na 3. Tomáš Kostelník. V kategorii starších žáků skončila na 1. místě Helena Petrová z 9. A, 2. místo obsadil David Gadziala také z 9. A a 3. Daniel Weiss z 9. B třídy.

Foto Karel Knapp, text Hana Macková

Back To Top