Stejně jako v minulém roce, tak i letos, jsme v Bruntále absolvovali okresní kolo Ekologické soutěže.  Každé družstvo muselo splnit vstupní úkol – vyrobit z odpadového materiálu stroj času. Všichni se snažili co nejvíc využít jednak své znalosti týkající se tématu, jednak co nejlépe předvést dovednosti v praktických činnostech. Naše škola vyslala do soutěže 3 čtyřčlenná družstva.

Copak jsme asi vyhráli…

Do prvního patřili žáci z 9. tříd –  Milan Musil, Ondřej Gebauer, Jiří Formánek a Antonín Vašina, ve druhém bojovali žáci ze 7. A – Pavel Hanus, Helena Petrová, Michaela Šolcová a David Gadziala. Nejlépe naši školu reprezentovali chlapci ze 6. B ve složení – David Borský, Alexandr Frančák, Petr Kučera a Ondřej Ivánek, kteří se celkově umístili na výborném 3. místě. Gratulujeme!

Foto a text Hana Macková, vyučující přírodopisu

Back To Top