Školní EKO-rada hodnotila na své poslední schůzi práci jednotlivých tříd v projektech Třídím, třídíš, třídíme (3T) a Recyklohraní. V projektu 3T přednesli zástupci tříd zprávu o celoroční práci v třídění odpadu v jednotlivých třídách a plnění časového harmonogramu vynášení sběrných nádob z chodeb a jejich vysypávání do kontejnerů u budovy školy.

V projektu Recyklohraní žáci plnili během školního roku různé úkoly, ale nejvíce se zapojovali do sběrových dnů, kdy se sbíraly vybité baterie, drobná elektrozařízení a mobilní telefony. Celkem se podařilo shromáždit v sedmi sběrových dnech 280 kusů elektrozařízení, 2 560 baterií a 90 mobilních telefonů.

Umístění nejlepších tříd:

Elektrozařízení 1. místo 2. A
  2. místo 3. A
  3. místo 3. B
     
Vybité baterie 1. místo 3. B
  2. místo 5. B
  3. místo 2. B
     
Mobilní telefony 1. místo 7. B
  2. místo 3. B
  3. místo 2. A

Všechny třídy byly za celoroční práci odměněny sladkou odměnou. Třídy 3. B a 2. A dostaly velké dorty, které pro děti upekla paní Jana Kalová. V ostatních úspěšných třídách byli všichni žáci odměněni čokoládou. Děkujeme těm žákům, kteří se do projektů zapojili. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci v dalším školním roce.

Foto Anna Mlynarčíková, Hana Klimešová a text Hana Macková

Back To Top