Členové EKO rady hodnotili projekt Recyklohraní. Během školního roku uspořádali tři úspěšné sběrové dny. Celkem se nasbíralo 2 785 vybitých baterií a 497 vysloužilých elektrozařízení. Ve sběru baterií se umístila na 1. místě 2. A (1 089 ks), na druhém 1. B (453 ks) a na 3. místě 6. B (362 ks).

Jůůů, vyhráli jsme dort …

Nejvíce starého elektrozařízení nasbírala 2. B (110 ks), 2. místo obsadila 1. B (62 ks) a třetí byla 5. A (55 ks). Zástupci EKO rady poděkovali nejlepším třídám a předali jim sladkou odměnu. V projektu Třídím, třídíš, třídíme si nejlépe vedla třída 6. B. Téměř všichni žáci se zapojili do třídění odpadu ve svých třídách a také vzorně plnili rozpis vynášení roztříděného odpadu do venkovních kontejnerů.

Členové EKO rady přinesli vítězům krásný dort …

Pochvalu si zaslouží za svoji celoroční práci i kontrolní sekce EKO rady ve složení Jana Čechová, Pavlína Kostelníková, Jan Kauer, Tomáš Kalina, Milan Musil, Ondřej Gebauer, Tomáš a Lukáš Bikárovi a Daniel Weiss. Poděkování patří také všem žákům, kteří se průběžně do všech akcí EKO rady zapojovali.

Foto Karel Knapp, Anežka Synková, text Hana Macková

Back To Top