I v letošním školním roce byla celá naše škola zapojena do tří ekologických projektů. V prvním, s názvem „Třídím, třídíš, třídíme“, žáci všech tříd pravidelně třídili papír a plasty. V projektu „Nakrmte Plastožrouta“ sbírali víčka z PET lahví.

Už se nesou odměny pro vítěze, v čele paní uč. Hana Macková…

Ve třetím, který se jmenoval „Recyklohraní“, se zaměřili na sběr drobného elektrozařízení a vybitých baterií. Celkem jsme uspořádali šest sběrných dnů. V nich děti nasbíraly 325 kg víček z PET lahví, 7853 kusů vybitých baterií a 309 kusů drobného elektrozařízení.

Vítězná 5. B…

12. a 13. června odměnila EKO rada nejlepší sběrače sladkostmi a diplomy. Ve sběru víček se na 1. místě umístila 5. B (63,4 kg), 2. místo obsadila 4. B (40,7 kg) a třetí 3. třída (39,25 kg).

Třeťáci jsou stříbrní…

Nejvíce vybitých baterií shromáždila 5. B a za 1 962 kusů jí patří 1. místo. 2. místo s 1876 kusy získala 3. třída. Jako třetí s 1684 nasbíranými bateriemi byla vyhodnocena 2. B.

Ani třetí místo 6. A není k zahození…

Za obstarání 62 kusů drobného elektrozařízení skončila na 1. místě opět 5. B, 2. místo s 49 kusy si zajistila 3. třída a třetí 6. A s 31 nasbíranými kusy.

Třeťáci převzali odměnu v průběhu hodiny Tv…

I když sladkosti dostaly pouze třídy na prvních třech místech, poděkování patří všem žákům naší školy, kteří se do sběrných dnů během celého roku zapojovali.

Foto Kateřina Lozertová, text Hana Macková

Back To Top