Den otevřených dveří byl pro širokou veřejnost příležitostí nahlédnout do vyučování a blíže se seznámit s prostory naší školy.

Přišli jsme se podívat…

Tuto možnost využili někteří rodiče, ale především budoucí prvňáčci z MŠ Město Albrechtice, kteří přišli se svými učitelkami ještě před zápisem.

V učebně cízích jazyků…

Navštívili školní družinu a také nově zrekonstruovanou jídelnu, kde si měli možnost nanečisto vyzkoušet roli malého strávníka.

V učebně výtvarné výchovy…

Nahlédli do různých tříd, odborných učeben, tělocvičen, ale největšímu zájmu se těšila interaktivní tabule, která se jim v této chvíli jevila jako „kouzelná“.

„Kouzelná“ tabule…

Zjistili, že se ve škole nebudou jen učit, ale čeká je i zábava, soutěže, hry se stavebnicemi a mnoho dalších.

Mezi současnými prvňáky…

Už teď se na všechny budoucí prvňáčky těší Šmoulové, kteří je budou provázet zápisem 30. ledna 2013.

Foto Vladislav Hlaváček a Dagmar Vopelková, text Erika Kynická

Back To Top