V říjnu si naše třída 4. A vyrazila na dopravní hřiště do Krnova. Tam už na nás čekala paní instruktorka, která s námi zopakovala dopravní značky a pravidla silničního provozu.

Poté nám přidělila kola, my si nasadili přilby a vyrazili na křižovatky dopravního hřiště. Naučili jsme se správně zastavit na kraji silnice, opět se bezpečně rozjet a objíždět překážky.

Během jízdy nás paní instruktorka bedlivě sledovala, zda dodržujeme pravidla. Některé děti musela napomenout, ale odebráním kola, za velké porušení pravidel, nebyl nikdo potrestán. Po pauze na svačinu jsme si zopakovali povinné vybavení kola a pokračovali v jízdě.

Dvě hodiny utekly jako voda a nastal čas návratu. Na zpáteční cestě zbyla chvilka na zastávku v cukrárně. Už se těšíme, až přijde jaro a opět pojedeme na dopravní hřiště.

Foto Jana Vyležíková, text Petra Kováčová a Jan Zlámal

Back To Top