skip to Main Content

V polovině  ledna obdržely děti ze 4. B dopis z Floridy. John Czermak je oslovil s prosbou, zda by mu i jeho rodině doporučily návštěvu některého města v České republice, z níž pochází jeho otec. Psaní obsahovalo i jiné požadavky, které by měly rozhodnout o lokalitě, kterou Američané navštíví.  Čtvrťáci započali několikatýdenní projekt.

Ve skupinách zpracovávali informace o vybraném městě. Založili cestovní kancelář, vytvořili katalog s nabídkou hotelu. Panu Czermakovi poskytli ceník služeb, jídelníček i s kalkulací za týdenní pobyt. Nezapomněli ani na sportovní vyžití.

Vyhledali nejbližší lyžařské centrum s množností využít zvýhodněné celodenní návštěvy areálu. Zajistili dopravu a bezpečnost v podobě záchranné služby.

Na roli záchranářů se pečlivě připravili. Absolvovali kurz, za nějž získali osvědčení. Součástí projektu bylo také prostorové ztvárnění města, o kterém pana Johna informovali. Přidali také plánek města s anglickým popisem. Teď s napětím čekají na rozhodnutí amerických turistů.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top