Když paní učitelka Regína Hajná odjížděla z Města Albrechtic do Prahy, aby se ve středu 11. prosince zúčastnila finálového kola III. ročníku celostátní soutěže digitálních výukových materiálů DOMINO ČR 2013, vůbec si nevěřila.

Paní učitelka Regína Hajná…

A to i přesto, že byla vítězkou olomouckého semifinálového kola. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) jako pořadatel ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky do velkého sálu MŠMT v Karmelitské ulici pozval devatenáct nejlepších tvůrců digitálních výukových materiálů z regionálních kol.

S myškou jde všechno líp…

Stejně talentovaných, zapálených a motivovaných pedagogů. Konkurence byla veliká a odborná porota měla z čeho vybírat. Své práce prezentovali učitelé ze škol všech kategorií. Od základních, středních odborných škol až po gymnázia.

Hlavní postava v plné kráse…

S digitálním učebním materiálem určeným pro věkovou skupinu 6-7 let ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace pod názvem „Na ma, me, mi, mo, mu s myškou hravě vyzraju“ zvítězila v silné konkurenci naše paní učitelka Regína Hajná.

Památka na vítězství ve III. ročníku soutěže Domino ČR 2013…

Podařilo se jí nejlépe ze všech účastníků finále přesvědčit hodnotitele Mgr. Magdalénu Fiedlerovou, NIDV, PaedDr. Václava Jaška, NIDV, Mgr. Dagmar Kocichovou, PhDr. Ondřeje Neumajera a PhDr. a Mgr. Jaroslavu Turkovou, že vytvořila výborný výukový objekt a prokázala jeho využitelnost ve výuce prostřednictvím režimu 1:1.

Paní učitelkoóó…

To je pro využití na jednotlivých stanicích žáků, na interaktivních tabulích, tabletech nebo smartphonech. Kdy se žáci seznámí hravou formou se slabikami (ma, me, mi, mo, mu).

Úvodní stránka prezentace p. uč. Regíny Hajné…

Učením je provádí myška, se kterou si procvičují a fixují jednotlivé slabiky s pomocí obrázků a her (zahrají si myší sportku, závodí s myšákem, hádají pohádkovou postavu ve videostopu).

Psát se dá přímo prstem…

Pracují s obrázky a písmeny na lavici. Používají smazatelné tabulky. V některých aktivitách je možné využít prvek Extreme Collaboration pro SMART notebook. Děti mohou posílat slabiku na danou stránku pomocí tabletu, mobilních zařízení nebo v počítačové učebně prostřednictvím PC. Nahlédnout přímo do vyučovací hodiny můžete ZDE.

Cena pro školu – kufr s hlasovacím zařízením…

NIDV pořádal letošní ročník Domina ČR pod mottem: „Dobrou školu nedělá moderní technika, ale lidé, kteří s ní pracují.“ Regína Hajná si odnesla první cenu, protože obsah předchozího sdělení naplňuje bezezbytku.

Ano, správně…

Získala i cenu diváků. Pořadatelé zajistili pro odměněné od sponzorů řadu hodnotných cen. Nezapomněli ani na domovské školy soutěžících. Ta naše získává putovní cenu DOMINA a především hlasovací zařízení v ceně přibližně 50 000 Kč.

Učíme se hlasovat…

V získávání prostředků na modernizace vybavení z evropských fondů je naše škola docela úspěšná. Ve spolupráci se zřizovatelem se snažíme využít každé nové příležitosti ke zlepšení podmínek vzdělávání.

Máte několik možností…

V současné době připravujeme podání žádosti dle výzvy č. 30 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko týkající se Modernizace výuky na základních školách.

Hlasujeme…

V rozumné míře se zapojujeme jako partneři do projektových aktivit jiných úspěšných žadatelů (Ostravská univerzita Ostrava – Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách – p. uč. Věra Mertová; Střední průmyslová škola stavební Opava – projekt STAGE 14 – p. uč. Nela Akritidis Čtvrtníčková a další).

Procvičujeme psaní…

Na škole máme řadu dalších stejně motivovaných, šikovných a zapálených učitelů. Jejich žáci jsou úspěšní v řadě vzdělávacích oborů, v účasti na soutěžích přírodovědného, naukového i sportovního charakteru, ve výsledcích přijímacích řízení na střední školy, ve psaní na klávesnici PC apod. Reprezentují školu při kulturních a společenských akcích.

Zvoní…

Ale úspěch paní učitelky Regíny Hajné v celostátní soutěži DOMINO ČR 2013 je velký a my jí blahopřejeme. Pokud bude ve svých tvůrčích aktivitách pokračovat a zapojí se například do mezinárodní soutěže obdobného charakteru jako je E-learning award pořádaný European SchoolNet, budeme jí znovu rádi držet palce.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top