skip to Main Content

Ačkoliv jsou kluci a holky ze 3. B v „ online výuce“ naprostými nováčky, nic jim nebrání v tom, aby pracovali naplno.  Prvotní potíže s připojením vystřídala radost ze společného setkání. Malí školáci si užívají chvíle, kdy si mohou jen tak poklábosit, ale nezapomínají ani na povinnosti. Při hodinách českého jazyka, matematiky a prvouky pilně procvičují učivo a plní zadané úkoly. Vyplňují pracovní listy a stránky pracovních sešitů, provádějí online testíky

Pokud si s něčím nevědí rady, stačí, aby nahlédli do odkazů v týdenních plánech nebo požádali své rodiče, kteří jsou jim velkou oporou, za což jim děkuji. Co myslíte, zaslouží si třeťáci pochvalu? Já je chválím moc a doufám, že nám půjde práce i nadále pěkně od ruky.

Foto rodiče a Alena Václavíková, text Alena Václavíková

Back To Top