Ve vyučování se druháčci zdokonalují v práci s iPady. Každý týden čeká na ně nové dobrodružství. Naposledy se seznámili s QR kódy. V matematice si pomocí kódů zkontrolovali správné výsledky vypočítaných příkladů. V prvouce se pod kódem skryla dopravní značka, kterou museli poznat a pak ji složit z puzzle.

V jazyce českém odhalili zakódované stránky na procvičování učiva o slovech a větách. S větami si pak pohráli. Spočítali slova, zaznačili začátek a konec věty, rozdělili slova na slabiky. iPad je náš pomocník, který nám zpestřuje hodiny a už se těšíme na další dobrodružství.

 Foto a text Regína Hajná

Back To Top