Bývalí žáci naší školy, nyní studenti Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě Dan Weiss a Kamil Švec, si připravili pro malé školáky spoustu zajímavých a zábavných aktivit, ve kterých druháci museli prokázat své znalosti, šikovnost a odvahu.

Dan s Kamilem…

Naše setkání s Danem a Kamilem začalo u rybníku Celňák hrou slovní „Ping-pong“ se slovy o přírodě.

Motorová pila se klukům líbila…

Chlapecká část třídy obdivovala Kamila, jak to umí s motorovou pilou. Ukázal dětem jednotlivé části pily a vysvětlil, jak je důležitá bezpečnost při práci. Potom dětem nařezal kolečka z březové větve, které děti vyzdobily obrázkem.

Já nic nevidím…

Cestičkou podél louky jsme se vypravili k lesu nad rybník. Zde děti dostaly od Dana masky, kterými si zakryly oči. Uchopily lano, za které je Dan vedl do lesa. Tady to začalo být napínavé, protože musely překonávat skutečné, ale i vymyšlené překážky. Vnímaly vlhkost a příjemný chlad lesa.

Holky se nebojí…

A tu je čekala další strastiplná aktivita. Naši průvodci provázali lanem stromy. Jako první začaly trasu po laně zdolávat děvčata. U pátého stromu všichni dostali odměnu – prázdný barevný náboj z brokovnice, z kterého lze vyrobit klíčenku.

Náboj z brokovnice…

Poslední aktivita byla příjemná. Děti poznávaly stromy podle hmatu. Jeden z dvojice si zakryl oči a druhý jej přivedl ke stromu. Žák, který měl masku, se snažil poznat daný strom. Po Danově popisu kůry různých stromů, děti určovaly téměř všechny stromy správně. A zde naše setkání s Danem a Kamilem končí. Všichni jsme se shodli na tom, že učit se v přírodě je prima.

Lesu zdar…

Se studenty jsme se rozloučili u rybníka pozdravem lesníků a přátel lesa – Lesu zdar!

Foto a text Irena Santariusová

Back To Top