Možná, že byste chtěli změřit elektrické napětí v citronu nebo bramboru. Možná, že by vás zajímalo, při jaké teplotě vaří voda a taje led. A je opravdu ocet kyselý? Žáci a žákyně devátých tříd, navštěvující přírodovědný seminář, si mnohé pokusy vyzkoušeli na vlastní kůži.

Všemu však předcházela dlouhodobá příprava paní učitelky Mgr. Věry Mertové, která je koordinátorkou tohoto projektu na naší škole, a paní učitelky Mgr. Hany Mackové. Projekt Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ, jenž je určen učitelům přírodovědných předmětů, zaštiťuje Evropský sociální fond ČR, Evropská unie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ostravská univerzita.

Projekt byl zahájen v roce 2009 velkým setkáním zástupců 40 základních a 40 středních škol ve velké aule Ostravské univerzity. Od té doby se obě paní učitelky musely učit jako jejich žáci. Navštívily mnoho seminářů, kde se seznámily se základními pojmy týkajících se počítačem podporovaných experimentů v přírodních vědách a ve výuce.  Nyní již ovládají program eProLab a práci s různými čidly, poradí si s požadavky na měřící systémy.

Obě vypracovaly seminární práce s pracovními listy pro žáky. V této fázi projektu ověřují získané dovednosti a znalosti se svými žáky. Celý projekt bude ukončen v roce 2012. Naše škola bude v příštím školním roce hostitelem jednoho ze čtyř workshopů tohoto projektu.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová – koordinátorka projektu

Back To Top