Dvacet jedna odvážných deváťáků si z nabídky povinně volitelných předmětů vybralo přírodovědný seminář. Celý školní rok si v něm budou prakticky ověřovat teoretické poznatky z hodin chemie. Jejich „bádání“ se opakuje každou středu.

Při redukci je roztok v baňce modrý …

A co všechno se už naučili? Pracovali se sklem, které ohýbali, vytahovali i vyfukovali. Pravdou je, že se to občas neobešlo bez drobných popálenin a řezných ran. Přesto z výsledků své práce měli opravdovou radost.

Vyrobili jsme …

Prováděli filtraci směsí a žasli nad čistými filtráty. Vyrobili čistou měď a dokonce i stříbro. Také si při přípravě tzv. modré baňky zahráli na kouzelníky.

Sklo jsme ohýbali, vytahovali i vyfukovali.

Při oxidaci je totiž roztok v baňce bezbarvý a při redukci modrý. To se ale musí s baňkou pořádně zatřepat. Změnu barvy mohli pozorovat dokonce několikrát.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top