videokroužek
K široké nabídce 23 zájmových kroužků, které jsou dětem na naší škole k dispozici, od listopadu 2003 přibyl kroužek se zaměřením na práci s videokamerou, zpracování videa a vše, co s tím souvisí. V době vzniku se do činnosti nadšeně zapojilo více jak 50 dětí ze 4. až 9. tříd. Sympatické je, že prvotní zájem se téměř nemění a počet zapojených dětí do činnosti je stále obrovský. Zájemci se za pochodu učí pracovat jako kameramani, moderátoři či střihači záznamů. První rozkolísané záběry se mění do sledovatelné podoby. Z mimorozpočtových zdrojů školy se podařilo zajistit přiměřeně kvalitní technické vybavení. K dispozici jsou dvě kamery (starší typ Sony Hi-8 a Canon DVX3i). Ke
zpracování videa byl zakoupen program Pinnacle 8.0. Ten je nainstalován na výkonném počítači, na jehož zakoupení se 26 100 korunami podílela Severomoravská plynárenská, a. s. Činnost kroužku společně organizují Josef Hrtoň, kameraman a Karel Knapp. Velmi cenná je i pomoc paní Pavly Hrtoňové a učitelek Jitky Hlaváčkové a Zdenky Závodné. Prostřednictvím místní kabelové
Všichni poslouchají ...
televize už byly odvysílány reportáže o činnosti členů výtvarné dílny pana uč.
Jaroslava Hrubého pod názvem Dospělí žáci, rozhovor s mistry světa v psaní na klávesnici PC – paní Helenou Matouškovou a panem Jaroslavem Zaviačičem. V úpravě jsou záznamy z místního kola dopravní soutěže i o průběhu kurzu předtaneční výchovy žáků 8. tříd. Ukazuje se, že dětští televizní pracovníci umí vyjádřit své názory, formulovat otázky a nebojí se veřejně vystupovat. V přípravě je vybudování „školního televizního studia“. Nic by tedy nemělo bránit další činnosti kroužku.

ved. kroužku, p. uč. Karel Knapp

Back To Top