Ve spolupráci  s Lesy ČR v Městě Albrechticích se od 4. května žáci prvního stupně základní školy podíleli na výsadbě lesa pod chatou Annou. Vysazovali buky v části lesa, která byla označena cedulemi s logem školy. V budoucnu tak každý z nás bude moci sledovat, jak rostou naše stromy.

Máme svůj les…

V rámci výuky o lese jsme se rozhodli udělat něco pro nás pro všechny. Les je častým cílem mnoha výletů a vycházek na jaře i na podzim. Les okouzluje děti i před Vánocemi, kdy odnáší žáci do lesa krmení pro zvěř a obdivují krásy zasněžených stromů.

P. Dohnal nám vše ukazuje…

Úsek pro výsadbu připravil pan Dohnal předem, vyznačil řady pomocí lanka a sprejem označil místa pro stromky. Na okraji lesa byly připraveny buky z lesní školky.

Práce se nebojíme…

Počasí nám přálo a my jsme se na práci moc těšili. Většina dětí měla motyku, ale někteří si přinesli speciální rýč zvaný „štychar“. Bavilo nás to i přes potíže s kořeny a pařezy po vykácených stromech.

Důležitá je správná hloubka…

Úspěšně jsme nasadili asi 1 000 stromů. Pan Dohnal byl s námi velmi spokojen, protože jsme stromky zasadili správně do hloubky a zahrnuli pevně hlínou, aby se dobře zakořenily a vydržely do dalšího deště.

Práce nás baví…

Při práci nás navštívil jeden slepýš a žabka, nebojácní kluci je s ochotou odnesli do lesa. Sluníčko se opíralo na paseku a pěkně nás zahřívalo. Čas rychle ubíhal a my jsme ani nezpozorovali, že se musíme vrátit domů.

Společné foto…

Po práci je třeba také odpočinek, ale hlavně hlad a žízeň nás hnaly do školní jídelny nebo domů k obědu. Přejeme stromečkům hodně vláhy a sluníčka a slibujeme, že se na ně přijdeme opět podívat. Panu Dohnalovi děkujeme za pochvalu naší práce a čas, který nám věnoval po celý týden.

Foto Dagmar Vopelková, Lída Grčková, text Dagmar Vopelková

Back To Top