Pro mnohé byla středa ospalý deštivý podzimní den, přesto se žáci druhých tříd vypravili na vycházku. Chvíli nám cestou mrholilo, chvíli jemně pršelo, ale my jsme se tím nenechali odradit. Druháci jsou přece šikovní a zdatní turisté.

Cesta nám rychle ubíhala…

A kam jsme se to vypravili? Naše trasa vedla směrem Skalky do Burkvízu a pak přes Opavici do školy.

Vydatná svačina…

Na Skalkách jsme měli přestávku, kdy jsme se s chutí zakousli do svačin. Pak následovala část vycházky, kterou všechny děti mají nejraději. Soutěžilo se totiž ve znalostech z prvouky, matematiky i českého jazyka.

Soutěžíme rádi…

Hrálo se Na královnu, Na krokovanou. Děti určovaly stromy a keře podle listů a plodů. Musely dokázat popsat aspoň třemi větami některou místnost školy.

Které družstvo vyhraje…

Po zábavné části jsme vyrazili k vesničce Burkvíz. Zde jsme chvíli pozorovali v ohradě pasoucí se stádo skotu, koně s kobylkou a oslíka. Překvapením pro děti (paní učitelky to dětem neprozradily) měla být lama, ale té se asi ven do chladna nechtělo. Tu jsme tedy neviděli, tak snad příště.

Pozorovali jsme i zvířata…

Pak nás čekal pochod do školy, který jsme si zpříjemnili zpěvem oblíbených písniček. Zpáteční cesta byla pro některé malé turisty samé „ach“ a „ouvej“ nebo „já už nemůžu“. Ani jsme se nenadáli a byli jsme ve škole.

Veselá nálada turisty neopustila…

Druhákům s růžovými tvářemi oběd mimořádně chutnal. Tuto vycházku si zase někdy zopakujeme, abychom byli zdatní a vytrvalí!

Foto Alena Václavíková, Irena Santariusová, text Irena Santariusová

Back To Top