I věda může být dobrodružství. O tom se přesvědčili žáci prvního stupně, když směli v úterý a ve středu 7. a 8. června navštívit tajemnou učebnu chemie a fyziky. Na chvíli se stali malými vědci pod vedením hlavních výzkumníků z druhého stupně.

Vytvořily se pracovní týmy, kdy starší žáci učili mladší žáky. Tandemy spolupracovaly v různých oblastech vědy. Například v oblasti elektrostatiky se žáci sami nabíjeli neviditelným nábojem, jenž jim rozsvítil doutnavku, ovlivňovali na dálku pramen vody, pohybovali předměty, aniž by se jich dotkli, pomocí animačního programu si mohli neviditelné náboje zviditelnit. 

Elektrické obvody…

Velký zájem vzbudilo pracoviště, kde si žáci mohli sestrojit jednoduché elektrické obvody. Podařilo se jim rozezvučet zvonek, rozsvítit žárovku. Naučili se, jak lze vyrobit elektřinu pomocí elektromagnetické indukce, a dokonce si sestavili svůj vlastní elektromagnetický motor.

Jaká barva vznikne…

Optika byla zastoupena hned na dvou pracovištích. Na prvním stanovišti se žáci seznámili se základy spektrálního složení světla. Luštili záhady míchání barev. Mohli se podívat na svět periskopem nebo zhlédnout 3D vizualizaci, kterou si vyrobili na tabletu.

Optické klamy…

Druhé stanoviště bylo věnováno optickým klamům. Vypínali jsme v oku jednotlivé senzory zraku a obrazy nám doslova před očima měnily svůj tvar i barvu. Mnozí si také vyzkoušeli, jak vypadal „film“ v prvních kinech – kinetoskop.

Výroba házedla…

Pro kluky byl připraven speciální úkol. Vyrobit si vlastní super házedlo. Nakonec se tento model zalíbil i děvčatům a v učebně se nad hlavami všech účastníků neustále proháněla malinkatá letadýlka. Pomocí programu deformující zvuk, si žáci mohli pořídit svůj vlastní záznam hlasu. Pak ho libovolně deformovali. Mechanika kapalin byla zastoupena pokusem s karteziánským potápěčem.

Letí…

A kdo našel odvahu, procházel se po třídě s vyváženou korkovou zátkou volně balancující na nose. Chemie byla zastoupena chromatografií, kdy si žáci pomocí vodních fixů vyráběli vlastní duhové obrázky. Velký úspěch měla vystoupení deváťáků.

Pokusy s balónky…

Ukázali nám, jak propíchnout nafukovací balonek, aby nepraskl, vyrobit mléčnou rotující duhu, nafouknout balonek pomocí CO2 nebo prolézt pohlednicí. Ale největší potlesk sklidily uměle vytvořené blesky. Byly malé, ale budily respekt.

Chromatografie…

Z učebny děti neodcházely s prázdnou. Odnášely si kvízy, tajenky, hlavolamy a návody na jednoduché fyzikální pokusy a hlavně nadšení ze zjištění, že věda je zábava.

Magnetismus…

Poděkování patří paní učitelce Míši Kubiszové a  žákům: 6. A – E. Ostrčilíkové, A. Šimekové, 6. B – N. Němcové, L. Krištofové, M. Juráňovi, N. Kelemenové, 7. A – S. Hulové, E. Hajné, V. Krátké, 8. B – M. Střítecké, K. Fedorové, A. Veselé, O. Huplíkovi, J. Mlčouškovi, M. Šlorovi, 9. A – M. Moravcové, M. Němcové.

Kouzelný lektvar…

Den vědy pak pokračoval i v jednotlivých třídách dětí z prvního stupně. Kouzlilo se jako v Bradavicích. Vytvářely se barevné lektvary, které sice vypadaly jako začarované, ale byla to jen obyčejná chemická reakce octu, saponátu, barviva a prášku do pečiva.

 

Kvítky se rozvily…

Barevné papírové květy se rozvíjely na hladině a vzbuzovaly na tvářích dětí radost ze zjištění, že i jejich kvítek se napil vodou, zvětšil svá vlákna a pěkně rozkvetl. Zábavné byly i papírové rybičky na mýdlový pohon, příšerky, které rozložily svou váhu na široké tlapičky, pluly na vodní hladině a nepotopily se.

Vidíš mě…

Optické klamy jsou také velmi legrační. Např. chytit ptáčka do klece, nebylo tak těžké. Stačilo vyrobit dvě kola. Do jednoho namalovat ptáčka, do druhého klec dnem vzhůru a slepit k sobě. Po obou stranách udělat dvě dírky, nit provléknout. Pak kývat kolečkem tak dlouho, dokud nebude nit pěkně zakroucená. Napnout provázek na obou stranách. To zapříčiní, že se kolečko rychle točí a my uvidíme ptáčka – chyceného v kleci. Páťáci si vyrobili svůj papír, který ještě využijí k dalším výrobkům.

Pokus s plechovkou…

Den vědy se nám zalíbil natolik, že v tomto projektu budeme pokračovat i po prázdninách.

Foto a video Regína Hajná, text Zdenka Závodná a Michaela Kubiszová

Back To Top