Paní místostarostka ing. Jitka Hanusová přišla k nám do školy v pátek 26. března 2010, ve dvoudenním předstihu, popřát všem pedagogickým pracovníkům v aktivní službě ke Dni učitelů.  Pro každého se našla květina i neformální, ale o to příjemnější, poděkování za odvedenou práci ve prospěch žáků školy i občanů Města Albrechtic.

Slova poděkování se budou opakovat i 30. března 2010. Pro pedagogické pracovníky v důchodovém věku je připraveno společenské setkání. Na řadu opět přijdou květiny a zasloužené poděkování ze strany zřizovatele i vedení školy.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top