Převážná část obsahu učiva prvouky ve třetím ročníku je zaměřena na člověka. Žáci se dozvídají mnoho o svém těle, ale i o zásadách zdravého životního stylu.

Třeťáci už vědí, že pro uchování dobrého zdraví nestačí pouze zdravě jíst a pít, ale také dbát na dostatek kvalitního pohybu. O důležitosti správného držení těla při stoji, sedu i pohybu je přišla odborně poučit rehabilitační sestra paní Kristýna Bártková.

Společně si vyzkoušeli různé rotační a protahovací cviky. Neopomněla je upozornit na možná rizika, která jim hrozí při dlouhodobém přetěžování jednotlivých svalových skupin.

Chlapci a děvčata po ukončení praktické části zahrnuli paní Kristýnu nejrůznějšími dotazy z oblasti její praxe. Ochotně jim odpovídala. Se zvoněním se s třeťáky rozloučila a pospíchala do 5. třídy.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top