Po loňské odmlce jsme na druhém stupni opět obnovili tradici autorského čtení. Každý rok napíšou žáci v rámci hodin českého jazyka až čtyři velké slohové práce. Ty nejvydařenější pak mladí pisatelé prezentují před ostatními spolužáky.

Autorské čtení jsme pojali jako aktivitu nesoutěžní. Jejím cílem není práce hodnotit a mezi sebou porovnávat, ale spíš sledovat vývoj psaní jednotlivých žáků v ročnících.

Mladší nejčastěji charakterizují své rodiče, sourozence, kamarády. Vypravují zážitky z prázdnin i ze školy. Věnují se popisu pracovního postupu. Osmáci a deváťáci již mají potřebu sdělit svůj názor, vyjádřit myšlenku. Přemýšlí nad svou budoucností, vztahy mezi lidmi a hierarchií hodnot.

Opět se potvrdilo, že by byla škoda pouze ohodnotit pěkné slohy známkou „výborně“. Díky autorskému čtení žáci kultivují svůj mluvený projev, učí se prezentovat sebe i svoji práci na veřejnosti.

Příjemné chvilky si v prostorách hudebny užilo nejen na třicet autorů, ale i jejich kamarádi a vyučující českého jazyka.

 Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top