V úterý 26.3. jsme se opět zapojili do projektu Recyklohraní. Tentokrát byl náš čtvrtý sběrný den zaměřený na sběr vybitých baterií.

Třeťáci počítali a počítali…

Ty od žáků jednotlivých tříd vybrali deváťáci v přírodopisném semináři. Celkem to bylo 3 802 baterií. Nejlepšími sběrači byla 5.B s 1 419 bateriemi.

Získali krásné třetí místo…

Výborných výsledků dosáhli také žáci těchto tříd – 2. B (761), 3. (714), 1. (156), 4. B (156), 7. A (162), a 8. A (103). Do sběru se zapojili žáci všech ročníků. Zaslouží si velkou pochvalu.

 Foto Karel Knapp, text Hana Macková

Back To Top