Vyvrcholením celoročního projektu mezi naší školou a Lyceem Komprachtice byla návštěva Krakova. Toto město, třetí největší v Polsku, leží v Malopolském vojvodství na jihu země. Bylo založeno v 7. století a od roku 1978 je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Klášter ...

A právě zde strávilo 19 žáků albrechtické školy příjemné čtyři dny. Společně s polskými přáteli poznali jeho krásu a navštívili zajímavá místa i v okolí, odreagovali se v místním aquaparku a ti nejodvážnější si vyzkoušeli let balónem. Výlet splnil očekávání a všichni si přivezli spoustu zajímavých zážitků a poznatků.

Text M. Adámek, foto M. Adámek, V. Břicháčková, K. Němcová a V. Špalková

Pohled na část aquaparku ...

Back To Top