Od zahájení generální opravy sociálních zařízení prováděné firmou Taylor s.r.o. v historické budově školy uplynul právě jeden měsíc.

Nejdřív je potřeba vše srovnat…

Byla dokončena výstavba plynosilikátových příček, zazděny otvory po starých větracích oknech i obměněny kovové zárubně. Ve všech místnostech již jsou nové rozvody elektřiny.

Instalace vodovodního potrubí a odpadů…

Instalatéři dokončují práce na rozvodech vody, připojují odpady do stávajícího systému. Hrubé a téměř všechny štukové omítky jsou hotovy. Nezahálejí ani obkladači.

Příprava štukovací hmoty…

Jak bylo konstatováno v průběhu čtvrtého kontrolního dne, až na drobné výjimky se daří dodavateli stavebních prací plnit harmonogram prací. Další kontrolní den je naplánován na čtvrtek 8. srpna 2013.

„Válečná porada“…

Údržbářské a další práce se provádějí také v nové budově školy. Opravují se malby po rozsáhlém zatečení vody z prasklé přívodní hadičky na WC. Ve staré budově je připravována instalace další interaktivní tabule, v pořadí již páté na škole.

Pan Jiří Pokluda domlouvá další postup prací…

Díky tomu budou mít děti v obou prvních třídách k dispozici interaktivní tabule stejně jako nový nábytek, který bude složit k ukládání učebních pomůcek i osobních věcí nejmenších školáků. Byla dokončena i generální oprava osvětlení rovněž v obou prvních třídách.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top