Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Je třeba si uvědomit, že žáci základních škol jsou účastníky silničního provozu a právě u nich může začít možná náprava chování a návyků, které se mj. odrážejí v chování v silničním provozu.

Pozorně posloucháme, někteří už trénují nanečisto…

Důležité je naučit se být zodpovědný za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu, hledat řešení krizových situací (zejména v roli cyklisty).

Dodržuji pravidla silničního provozu…

Naši čtvrťáci už začali pomalu trénovat. Vydali se na dopravní hřiště v Krnově, kde se seznámili s některými dopravními značkami a také základními pravidly silničního provozu.

Rozhlížím se na všechny strany…

Někteří si už nyní počínali velmi zodpovědně a ohleduplně, jiní zase nerespektovali dopravní značky a chovali se bezohledně k ostatním účastníkům provozu.

Jízda zručnosti….

Nasednout na kolo a jet zvládají všechny děti, ale třeba jízda zručnosti nebo dodržování pravidel činí mnohým z nich potíže.

Slalom mezi kužely…

Během roku budou děti plnit úkoly z dopravní výchovy, procvičovat dopravní značky a situace, na jaře opět navštíví dopravní hřiště a pak už je čeká zkouška, která ukáže, zda si zaslouží průkaz cyklisty či ne.

Foto a text Erika Kynická

Back To Top