Děti 4. tříd navštívily největší hornické muzeum v České republice – Landek. Seznámily se s těžkými podmínkami dobývání uhlí v 19. století až po současnost. 

Hornická šatna…

Sfáraly do slojí Albert a František do šestimetrové hloubky. Zde měly možnost prohlédnout si některé stroje a zařízení používané v minulosti. Nejvíce je zaujaly figuríny horníků v životní velikosti při práci, mnohdy jen vleže. 

Trochu jsme se i báli…

Zajímavý byl také výklad o důlním záchranářství, které patří mezi rizikové a velmi náročné povolání. Na závěr exkurze si mohli žáci vyzkoušet práci záchranářů na cvičném záchranářském polygonu (stísněný prostor, tma, horko, hluk…).

Příjemným zpestřením byla jízda vláčkem, který v minulosti přepravoval uhlí.

Foto Erika Kynická, text Eva Rusinská

Back To Top