Čtení je způsob získávání informací z něčeho, co bylo napsáno. Zahrnuje poznávání symbolů (písmen), které tvoří jazyk. Za měsíc a půl umí děti 1. B sedm písmenek, které spojují do slabik – MÁMA MÁ MÍLU, EMA MÁ MÁMU – to pro ně už nic není.

Hrají hry s písmenky, čtou z tabule, skládají na destičky, hledají zadaná písmenka v textu. Čtení je baví a těší se, až si budou umět přečíst vše samy.

Video Karel Knapp, text Ludmila Grčková

Back To Top