Do projektu čtenářských dílen jsou kromě dětí z nižšího stupně zapojeni i žáci sedmých a devátých tříd. A jak tato hodina literatury vypadá?

Záleží na každém čtenáři, jakou knihu si vybere. Tu si přinese z domova nebo využije možnosti zápůjčky ze školní knihovny. A že je v tomto školním roce z čeho vybírat!

Knihovnický fond se rozrostl o mnoho atraktivních titulů současné literatury pro děti a mládež. Žáci si oblíbili trilogii Divergence, populární Hunger Games, bestsellery Johna Greena a mnoho dalších.

V úvodní části hodiny jsou žáci seznámeni s tématem. Potom učitel přečte ukázku a naznačí, jak zadané téma zpracovat. Následuje dvacet minut vlastní četby. Žáci si sami zvolí místo k sezení tak, aby se cítili příjemně. Tento čas patří jen jim, jejich knize a vlastní fantazii.

Po uplynutí doby zaznamenají své myšlenky na papír a podělí se o ně se svým kamarádem. Na závěr se před třídou prezentují jednotliví čtenáři.

Čtenářské dílny si děti opravdu oblíbily, a proto není divu, že v četbě pokračují i doma. Jejich učitelé mají zase radost z nárůstu zájmu o literaturu.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top