Tak už konečně nejsme nejmladší ve škole. Od 4. září visí na naší šatně cedulka 2. B. Třída se nám nezměnila, ale my jsme vyrostli. Pan školník nám musel zvedat lavice i židle.

Také učení už není co v první, podstatně nám toho přibylo. Výhodou ale je, že už si všechno zvládneme přečíst. Vlastně nevíme, jestli je to výhoda, ale paní učitelka to za výhodu určitě považuje.

Často jen ukáže prstem zadání úkolu a nic víc už k práci vědět prý nepotřebujeme. Je to dřina, ale dřina se vždycky vyplácí. Víme, že bez práce nejsou koláče, tak pilně pracujeme. Čteme z Čítanky i z knížky Kouzelná třída.

Počítání procvičujeme hromadně, samostatně, ve dvojicích i ve skupinách různými metodami a způsoby. Soutěžíme, bojujeme početní bitvy, vojny a války, skládáme puzzle pomocí výsledků, pracuje s interaktivními materiály a počítáme peníze, když hrajeme hru „ Číslo 5 mi dá“ a mnohé další.

V češtině se bavíme různými přepisy a opisy, ale také skládáním rozstříhaných vět a tříděním slov podle počtu slabik a mnohým dalším. Teď aktuálně ale spíše oživováním znalostí, které jsme přes prázdniny zapomněli.

Také kreslíme, malujeme, zpíváme, cvičíme a plaveme! A jsme dobří, už nás chválili. Pro začátek by té práce snad stačilo, nám druhákům určitě. Přikládáme fotky, abyste nám věřili!!!

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top