Nejdůležitější je jistě záchrana lidského života. Zachraňují se například ohrožené druhy zvířat, majetek při živelných pohromách, žákovská knížka či vysvědčení před nevyhovujícími známkami, ba dokonce se zachraňují i pohádky.

Těšíme se na  představení …

A právě takové divadelní představení s názvem Zachraňte pohádky zhlédli žáci 1. stupně, když zavítali do zrekonstruovaného Slezského divadla v Opavě. Představení bylo plné změn a skoků z pohádky do pohádky – Karkulka střídala Sněhurku, Popelka zase Zlatovlásku, Pejsek s kočičkou Otesánka i Jeníčka s Mařenkou a ježibabou.

Kniha přes celé jeviště …

Úryvky z klasických českých pohádek nabádaly žáky k přečtení celého příběhu, k zájmu o knížku, ke čtení obecně. Rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním, získávání čtenářských návyků, kterými lze dospět k poznatkům a prožitkům patří k základním cílům výuky jazyků a jazykové komunikace. Ta se prolíná všemi výukovými předměty a má komplexní charakter.

Nakoupili jsme si perníky …

Děkujeme SRPDŠ, které opět uhradilo přepravu autobusy do Opavy a zpět.

Foto a text: Taťána Hazuchová

Back To Top