Tak především se umí chovat jako žáci. Do třídy přicházejí všichni sami, již bez doprovodu rodičů.  Pomůcky jim nikdo nechystá, o pomoc mohou poprosit maximálně spolužáka, ale ani to už nebývá třeba. Zvládají také harmonogram dne, rozlišují malou a velkou přestávku a chápou s nimi spojená pravidla.

Ve výuce se zapojují všichni bez výjimky, v aktivitách, které neumožňují práci většiny, respektují volbu učitele. A to není všechno. V hodinách pracují střídavě v lavicích i na koberci, podle druhu činnosti. Činnosti bývají pestré.  Školáčci stříhají písmena, hrají početní pexeso, číselná škatulata. V kruhu třídí karty podle náslovné hlásky.

Umí též porovnávat počty prvků. Ve výtvarce trhají, lepí, vystřihují, obkreslují, malují barvami a zdobí.  Dovedou naslouchat  při pravidelném předčítání na polštářku. V hodinách prvouky společně s Ájou plní interaktivní úkoly na webových stránkách Záchranného kruhu, ale také spoustu zadaných aktivit v sešitě i mimo něj.

Tento malý výčet je jen kratinkou ukázkou činností a dovedností zaznamenaných během tří dnů naší společné práce, a to jsme ve škole už skoro měsíc!!!

Foto Regína Hajná, Vladimíra Dudková, text Vladimíra Dudková

Back To Top