Jak se sedí správně v lavicích? To nám přišla do třídy 3. A poradit odborná fyzioterapeutka paní Kristýna Bártková. Zkontrolovala dětem výšku lavic a ukázala, jak se sedí správně na školních židlích.

Nejdřív trocha teorie…

V hodině, kterou nám věnovala, se moc nemluvilo, ale hlavně se cvičilo. Sestavou nápravných cviků jsme si pěkně protáhli celé tělo. Paní Kristýna správné držení zad dětem názorně přiblížila slovy:“ Obratle v páteři jsou poskládány tak, jako když stavíme z kostek komín.

Pak ukázka…

Pokud chceme mít zdravá záda, musíme stavět pořádně.“ A děti nelenily a pod jejím vedením protahovaly všechny svalové skupiny vleže, kleku i ve stoji. Jedno cvičení však nestačí. Je potřeba se k němu neustále vracet ve vyučování i doma. Například, když dlouho sedíme u počítače, ležíme u televize a jedeme v autě.

A už všichni cvičíme…

Pro inspiraci a za odměnu rozdala dětem nákresy cviků, které provádíme pravidelně. Ty vedou k prevenci bolesti zad. Spolu s dětmi si je mohou zacvičit i rodiče. Paní Kristýna slíbila, že k nám na návštěvu zavítá ještě před letními prázdninami a připraví si zajímavosti o sportech, které obzvlášť posílí naše zdraví.

Foto a text Zdenka Závodná

Back To Top