Jak poskytnout 1. pomoc? Proč stabilizovaná poloha? Kde zastavit krvácení? Čím znehybnit končetinu? Kolik vdechů a kolikrát masáž srdce? Co slyšíme z našeho těla v lékařském sluchátku – fonendoskopu? V čem pomáhá nemocnému polohovací lůžko?
Odpovědi na tyto i další otázky získali čtvrťáci v prostředí cvičných učeben Střední zdravotnické školy v  Krnově. Tamější studenti pod vedením paní učitelky Petrové jim připravili dopoledne plné her na zdravotníky – záchranáře.
„Líbilo by se mi být zdravotní sestřičkou, … chci jezdit sanitkou záchranné služby,… půjdu sem studovat …“ Kdo v budoucnu realizuje tato svá přání?
Závěrečný test k ověření znalostí 1. pomoci, diplomy pro děti, co ho dobře zvládly a odměny pro dva nejlepší  – Nikolku Pípalovou a Danka Priesečana uzavřely jedno páteční dopoledne 4. B.

Foto a text Taťána Hazuchová
                                                                                                              

Back To Top