My dospělí asi víme, ale co děti? Na tuto otázku má odpovědět a případné neznalosti naznačit 1. ročník celostátní soutěže „Finanční gramotnost“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s nestátní  neziskovou organizací FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.

Nejdřív přivítání nejlepších ze školy …

K 22. březnu 2010 jsou ukončena školní kola, kterých se zúčastnilo 23 817 žáků základních a středních škol, z toho 49 žáků z 8. a 9. tříd z naší školy. Právo účasti v okresním kole má tříčlenné družstvo, složené z nejlepších jednotlivců školního kola umístěných do 6. místa  (druhá trojice jsou náhradníci pro případ nepřítomnosti).

Aničko, gratuluji …

Výsledky školního kola:

1. Anna Bartoňová, 8. B
2. JakubSvoboda, 9. B
3. Alois Metelka, 9. A
4. Robin Žák, 9. B
5. Jaroslav Pecháček, 8. A
6. Kateřina Honajzerová, 8. B

Úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Foto Karel Knapp, text Milan Pokorný

Back To Top