Detergenty jsou běžné čistící a prací prášky. Žáci devátých tříd už tento odborný termín umí vysvětlit, protože celý červen pracovali na rozsáhlém projektu. Skupinová práce byla zaměřena na několik témat: mýdla, prací prášky, kosmetika a detergenty ve školní kuchyni.

Žáci plnili úkoly zadané v projektu, informace zpracovávali s pomocí prezentačního programu PowerPoint. Shromáždili sbírku etiket detergentů a provedli malou anketu mezi spolužáky a učiteli o používaných čistících prostředcích. Na mapě České republiky zvýraznili města, kde se detergenty vyrábějí.

Procvičili si i praktické dovednosti. V programu eProLab prověřili čidlo pH Venier, se kterým zjišťovali aciditu detergentů. Výsledky měření pH zpracovali do přehledné tabulky a využili je také k vytvoření grafu. Nalézt řešení všech problémů, které projekt před žáky stavěl, nebylo jednoduché.

Žáci zpracovávali informace z oboru chemie, fyziky, zeměpisu, ekologie a využívali informačních a komunikačních technologií. Zvládli vzájemnou komunikaci při rozdělování a řešení úkolů ve skupinách, upevňovali si sociální vazby, ověřovali si své odborné znalosti.

V závěru projektu skupiny postupně prezentovaly výsledky své práce. Podléhaly přitom přísnému hodnocení od ostatních spolužáků, kteří jim přidělovali body a určili konečné pořadí zpracovatelů. Není podstatné, kdo nakonec zvítězil. Důležitější je, že si všichni mohli v praxi vyzkoušet, jak těžké je veřejně sdělovat získané poznatky.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top