Je docela možné, že po absolvování zajímavé exkurze do místní hasičské stanice mají někteří chlapci již jasnou představu o své budoucí profesi. 

Pan Ing. Petr Křištof…

Zásluhou pana Ing. Křištofa měly děti z prvních tříd jedinečnou možnost se podrobně seznámit s veškerou technikou, kterou mají hasiči k dispozici. Velmi ochotně jim předvedl všechny přístroje a nástroje, které skrývají útroby červeného záchranářského vozidla. Většinu nejvíce zajímaly vyprošťovací kleště a pila. Kluci a holky se dozvěděli, jak vypadá hasičova výstroj. Jeho přilbu si vyzkoušeli. 

Záchranáři přímo v akci…

Zajímalo je také, jakým způsobem se mezi sebou při záchranných akcích dorozumívají. Na všechny otázky se jim od pana Křištofa dostalo odborné odpovědi. Všichni bedlivě sledovali názornou ukázku přípravy zraněného k následnému transportu do nemocnice.

To byl výhled…

Povídání pana Křištofa i prohlídka vozu byla nesmírně zajímavá, ovšem bezesporu největším a tedy nezapomenutelným zážitkem je projížďka na vysokozdvižné plošině. Někomu se při pohledu do řeky hrůzou tajil dech, jiní se naopak dožadovali opakování. Bohužel, museli jsme se vrátit zpět do školy.

My určitě zase dorazíme…

Při odchodu bylo možno z tváří dětí vyčíst, že se jim u záchranářů moc líbilo. Určitě se za nimi zase někdy rády s paní učitelkou vypraví.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top