Chráníme nejbohatší ekosystémy planety Země. Právě samolepku s tímto názvem získali naši deváťáci. Za částku 20 Kč absolvovali přednášku týkající se unikátního výchovně vzdělávacího programu Nejbohatší ekosystémy planety Země.

Přednáška pana Milana Jeglíka všechny zaujala…

Tento projekt úzce spolupracuje s Občanským sdružením Prales dětem na záchraně deštných pralesů a divokých zvířat pocházejících z černých trhů v Indonésii. Seznamuje žáky a studenty s krásami divoké přírody planety Země, ale též její ohrožení a možnosti ochrany. Přednášejícím byl pan Milan Jeglík, který již 10 let žije v Indonésii a s touto problematikou má bohaté zkušenosti.

Pan Michal Jeglík a pan starosta Luděk Volek při zahájení přednášky…

Za jeho poutavou přednášku děkujeme, stejně tak jako panu starostovi Luďku Volkovi, jenž akci uvedl, podílel se na její organizaci a přispěl také nemalou částkou z vlastních zdrojů. Další informace o projektu a problematice najdete na internetových stránkách www.adventure-leuser.com.

Foto Milan Pokorný a Karel Knapp, text Michal Adámek

Back To Top