Chemie je pro spoustu žáků náročný předmět. Přesto je možné vyučovat mnohé chemické pojmy formou hry a zábavy. Deváťáci při svém studium anorganického názvosloví využívali kartičkovou metodu tvorby anorganické molekuly. Hravou formou se takto naučili vaznost jednotlivých prvků či skupin atomů, také souvislost mezi sdílením elektronů při vzniku chemické vazby. Odvodili souvislosti mezi nábojem a oxidačním číslem prvku. V následujících hodinách procvičovali názvosloví pomocí hodu dvěma kostkami, které jim vybíraly kombinaci aniontu a kationtu sloučeniny. Tu pak žáci pojmenovali a odvodili její vzorec.

Osmáci se vžili do role materiálového inženýra, společně ve skupinách prozkoumávali vlastnosti materiálů. Cílem bylo navrhnout materiál či slitinu kovů, která bude nejvíce splňovat nároky pro materiál sloužící ke konstrukci vesmírné lodi Orion. Ta bude sloužit k přepravě astronautů na Měsíc. Kufřík se studijním materiálem vytvořila Evropská vesmírná agentura. V kufříku byl pro porovnání k dispozici vzorek skutečné slitiny z niž je raketa zkonstruována. Žáci se také přesvědčili, že chemie je všude kolem nás. Vytvořili koláž fotografií ve svém sešitě z běžně dostupných věcí ze supermarketu a hledali propojení s konkrétní chemickou výrobou.

V měsíci říjnu se propojila výuku chemie s fyzikou. Žáci společně hledali jednotlivá fakta řešící problematiku globálního oteplování. Nejprve důkladně prostudovali problematiku skleníkového jevu. K tomu využívali dokumenty a filmy natočené ve spolupráci s Akademií věd ČR. Využili své znalosti termodynamiky z fyziky k pochopení jevu, který vede k ochlazování Golfského proudu. Žáci si pečlivě zapisovali souvislosti a fakta do pracovního listu. Navrhovali změny ve společnosti vedoucí ke snížení emise skleníkových plynů.

Tím náš společný výzkum nekončí. Připojujeme se jakožto mladí vědci ke skupině žáků organizující výstavu ve škole pod názvem Kávová krize. Rádi bychom veřejnosti a mladším žákům školy předali informace, které jsme v projektové výuce obdrželi.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top