Vybraní žáci z 9. tříd si stejně jako loni vyzkoušeli online testování prostřednictvím počítačů. V obou případech se jednalo o testy finanční gramotnosti. Prvním z nich byl 2. ročník celostátní soutěže „Finanční gramotnost“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s nestátní neziskovou organizací FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. Školní kolo obsahovalo celkem 11 otázek a úkolů. Hodnocena byla správnost odpovědí a druhým kritériem byla doba plnění testu.

Přemýšlíme, jak se zbytečně nezadlužit …

První tři místa obsadila děvčata v pořadí Veronika Kociánová, Jana Poláchová a Veronika Huserová. Tato trojice děvčat následně vytvořila družstvo, které nás reprezentovalo v okresním kole. Test se rozrostl na dvacítku úloh, opět s přihlédnutím k časovému kritériu. Výsledky dosud zveřejněny nebyly, loni jsme do krajského kola nepostoupili. Druhým v pořadí byl placený test společnosti SCIO, která je největším distributorem srovnávacích testů v ČR. Skládal se z 35 úloh s dobou řešení 45 minut a následného dotazníku s 31 otázkami a 20minutovým limitem.

Petra Hanusová (vpravo) v soutěži zazářila …

V něm zazářila s 85% úspěšností Petra Hanusová, za ní se umístili Milan Musil a Tomáš Svoboda. Cílenou výukou k finanční gramotnosti by v budoucnu měli procházet všichni žáci základních škol.

Je to doporučení nejen ministerstev školství a financí, zaměstnanců bank a finančních institucí, novinářů, ale také těch deváťáků, kteří na naší škole v letošním roce absolvují nový povinně volitelný předmět Finanční gramotnost. Zaveden byl v souvislosti s realizací projektu OP VK 1.4 Peníze do škol.

Foto a text Milan Pokorný

Back To Top