S výsledkem 11 správně zodpovězených úloh z celkových 15 se družstvo děvčat z 9. A třídy Jana Poláchová, Veronika Huserová a Denisa Kissová umístilo v krajském kole soutěže Finanční gramotnost na 5. místě. Je zřejmé, že se jedná o soutěž prospěšnou a smysluplnou.

Předávání diplomů za 5. místo v krajském kole …

Žákům, studentům i učitelům ukazuje, že i v nakládání s penězi je stále se co učit a tři čtvrtiny roku nového předmětu samozřejmě nestačí na zvládnutí tak obsažné problematiky. Blahopřejeme tedy k solidnímu výsledku a přejeme, aby nově získávané poznatky využili žáci hlavně ve svém budoucím osobním a pracovním životě.

Na květen ještě plánujeme pro obě 9. třídy besedu s finanční poradkyní o současné poptávce a nabídce služeb ve finančním sektoru včetně poradenství v případě platební neschopnosti rodin či jednotlivců. 

Již nyní si žáci mohou připravovat dotazy!

Nejlepší soutěžící při zpracovávání testů…

Vítězné družstvo okresního kola …

Foto Karel Knapp, text Milan Pokorný

Back To Top