Víte, kdy se děti těší do školy? No, když se nemusí učit celé dopoledne, jen třeba dvě hodiny a pak je čeká soutěžení a zábava. Naši prvňáčci se těšili na setkání se svými malými kamarády z MŠ. Děti se sešly se svými učitelkami u tělocvičny školy a tam se dověděly důležité informace.

Někdo připravil trasu, na které bylo pět stanovišť označených žlutými fáborky. V takovémto místě se vždy nalézal dopis s úkoly pro děti ze školky a zvlášť pro děti ze školy. Nevím to jistě, ale myslím si, že v přípravě stanovišť a ukrytí pokladu měly prsty paní učitelky ze školky!?

I když prvňáčci ještě neznají všechna písmenka, udělali svým učitelkám radost, jak byli šikovní při čtení úkolů. U jednoho stanoviště děti řešily hádanky, u druhého určovaly zvířátka, která patří mezi všežravce nebo býložravce, dále rozdělily zvířata na lesní a vodní. Musely vysvětlit, co je zimní spánek, kdo tak přezimuje. Netušily, jak si střihly pěknou hodinu prvouky.

U posledního stanoviště u rybníka se dověděly, že se blíží k místu s pokladem. Hbitý prvňáček Tomáš byl první, kdo našel u kapličky truhlu s pokladem. Ale co v ní je? Nastala chvíle napětí. Paní učitelka L. Tuhá se ujala nejtajemnějšího úkolu, truhlici otevřela.

Byly tam medvídci a každý měl na bříšku sáček se sladkostmi. Děti udělaly dlouhou řadu a nastalo porcování pokladu. Nyní byly všechny úkoly splněny. Protože v pátek bylo sychravé počasí, školáci se rozloučili s dětmi ze školky, přidali do kroku a těšili se do školy na teplý oběd.

S dětmi ze školky se setkáme opět za měsíc, kdy se přijdou podívat do školy. V dubnu je totiž čeká zápis do první třídy.

Foto a text Irena Santariusová

Back To Top