skip to Main Content

Děti z 1. A se vypravily poznávat hudební nástroje do naší ZUŠ.  Dnes už malí školáci vědí, že mezi smyčcové nástroje patří housle, viola, violoncello i kontrabas. Prvňáčci se seznámili s notovou osnovou a houslovým klíčem, vyzkoušeli si zapsat notu. S melodií k pohádkám Z mechu a kapradí všechny překvapil v ředitelně pan ředitel Martin Kachlík. Zahrál krásně na trubku.

S hrou na kytaru se nám představila Gábinka Šustková, na flétnu zahrála Viktorka Včelná. Všechny zaujala bicí souprava i keyboard v koncertním sále. Tam také předvedli své pěvecké umění naši školáci. Protože děti poslouchaly ukázky hudebních nástrojů velmi dobře a na většinu z předvedených si mohly i zahrát, zvládly závěrečný testík bez potíží.

Do školy si proto děti odnášely pěkné zážitky a do výtvarné výchovy připravené předlohy na jarní tvoření. Poděkování za netradiční hudební výchovu patří paní učitelce Simoně Martikanové, která si ji pro naše děti připravila.

Foto a text Jitka Hlaváčková

Back To Top