Pátý ročník akce „Týden čtení dětem“ probíhal od 1. 6. do 7. 6. 2015. Je součástí kampaně Celé Česko čte dětem. Četlo se a předčítalo ve městech a vesničkách, ve školách a školkách, v knihovnách a kulturních centrech.

To jsem zvědav, co si dnes přečteme…

Tato kampaň chce rodičům ukázat, že každodenní krátké čtení podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho myšlení, představivost, slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Předčítání upevňuje také vztahy v rodině, pouto mezi rodičem a dítětem. Tyto chvíle, které rodina tráví pohromadě, si děti uchovávají po celý život.

Paní učitelka Mirka ze školky…

Ani naše škola nezahálela. Děti z I. stupně se mohly těšit na předčítání zajímavých osobností. Ty dětem donesly ukázat své oblíbené knihy, které četly jako děti. Následně si s dětmi povídaly o postavách z těchto knih.

Paní učitelka E. Rusínská…

Vzaly s sebou i knihy, které četly svým dětem. Mnohé úryvky děti zaujaly natolik, že požadovaly předčítajícího o další příběh. Z MŠ přišla dětem číst oblíbená paní učitelka Mirka Včelná, dále bývalé paní učitelky ZŠ Jana Ulmová, Eva Rusinská a praktikantka paní Říhová.

Napínavý příběh od pana místostarosty M. Špalka…

Napínavým čtením zaujal pan místostarosta Martin Špalek. Poučné čtení si připravily milé maminky našich žáků, paní Irena Vojkůvková, paní Andrea Jandíkové a paní Mroščáková.

I tatínci umí zaujmout malé posluchače…

Tatínci se nenechali zahanbit a předčítat přišli pan Mroščák a pan Trautenberger. V některých třídách dětem četly paní učitelky a potom připravily zajímavé výstavky knih. Tato pěkná akce určitě ovlivnila děti ve výběru hodnotné a dobré literatury.

Maminka Jana Mroščáková…

Čtení je výborný způsob trávení volného času a je protikladem k dnešnímu vysedávání u počítače nebo televizní obrazovky, navíc vede k lásce k literatuře. Když si děti najdou cestu ke čtení, pak se lépe učí a jsou zvídaví.

Děkujeme za pěkné čtení…

To vše vede u žáků k rozvoji čtenářské gramotnosti. Ze čtenáře se stává kulturní člověk, který si v životě dokáže lépe poradit. Je se čas letních prázdnin, a proto si nezapomeňte přečíst nějakou báječnou knihu!

Foto vyučující z I. stupně, text Irena Santariusová

Back To Top