Členové nepovinného předmětu a video kroužku se scházejí každý týden v úterý ve 14.00.

Budeme se učit fotografovat, naučíme se také pracovat s kamerou, upravovat fotografie, stříhat videa. Při první setkání jsme se naučili pracovat se školním fotoaparátem a dozvěděli jsme se jaké má funkce.

Text Tadeáš Handlíř, foto členové kroužku.

Autor první zprávy ...

Back To Top