Jako lvi a lvice bojovali žáci a žákyně 4. a 5. tříd, kteří reprezentovali naši školu v okrskových kolech ve vybíjené. Se svými soupeři se družstvo hochů ve složení Banovec, Včelný, Veleba, Klega, Neuman, Sibilev, Tusis, Šlor, Dlouhý, Kvasnica, Klepáček a Mazura utkalo ve středu 28. března 2012 a z tělocvičny ZŠ Žižkova Krnov si odváželo domů diplom za 5. místo.

Z tělocvičny ZŠ Žižkova Krnov si odváželo domů diplom za 5. místo. Lépe si vedla děvčata, a to Drahokoupilová, Dvořáková, Táborská, Šolcová, Murová, Muroňová, Moravcová, Plesníková, Pořízková, Klech, Fofová, Štiborová a Caisbergerová, která v pátek 30. 3. tamtéž skončila na 3. místě.

Kromě diplomu a sladkých odměn si zpět do školy přivezla pohár za bronzové umístění. Za reprezentaci školy na míčovém klání si zaslouží všechny uvedené děti velkou pochvalu!

Foto a text Taťána Hazuchová

Back To Top