„Ekosystémy rybníků“ bylo téma letošní biologické olympiády. Naši žáci David Gadziala a Helena Petrová z 9. A třídy se stali 27. března 2013 úspěšnými řešiteli okresního kola této náročné soutěže. Oba museli zvládnout 4 úkoly. Nejdříve zpracovali vstupní úkol pro okresní kolo. Vybrali si téma „Rybník v předjaří“. Sledovali, zapisovali a fotografovali náš rybník Celňák. Vše potom zdokumentovali v písemné práci.

David a Helena…

Během samotné soutěže své znalosti dokazovali ve třech dovednostech. V laboratorní části pracovali s mikroskopem, kde zkoumali a popisovali průduchy rostlin. Praktická část byla zaměřena na určování rostlin a živočichů. V teoretické části soutěžící prokazovali své vědomosti formou testových odpovědí. David a Helena uspěli. Mezi patnácti soutěžícími se umístil David na místě pátém a Helena na místě osmém.

 Foto Karel Knapp, text Hana Macková

Back To Top